اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/07/26
کل خالص ارزش دارائی ها 2,983,310,118,970 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 35,627,994 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 35,627,994 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 35,865,324 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 83,735

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/12/22

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك كارآفرين

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك كارآفرين

مدیران سرمایه گذاری:

عصمت طاهري طيبي، اعظم ميرجليلي

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر